ТЕЗИ СТОСОВНО ПРЕДСТАВНИЦТВ МЗС в РЕГІОНАХ

( на прикладі Західного Регіону)

Вступ

Починаючи з 1992 року МЗС розпочало розбудову своїх регіональних структур у вигляді Представництв. Основними завданнями новостворених установ було виконання обмеженого кола консульських функцій та забезпечення взаємодії з консульськими установами іноземних держав, розташованих в регіоні. Перші Представництва були створені в містах Одесі та Ужгороді.

Сучасний стан

На сьогодні діяльність Представництв (зокрема Львів, Ужгород) є малоефективною, передусім через наявність двох проблем:

 • відсутність чітко сформульованої місії, а звідси завдань та повноважень

 • слабкий кадровий потенціал

Таким чином, Представництва на сьогодні – по суті „поштове відділення” МЗС, яке займається суто технічними справами: приймає скарги громадян, пересилаючи їх до Центрального апарату та ЗДУ, передає диппошту до ЗДУ; співпраця з дипмісіями зводиться до банальної передачі заяв на акредитаційні картки та підписом довідок для отримання номерних знаків; функція координації в кращому випадку зводиться до констатацій дій місцевих органів в зовнішній сфері.

Актуальна Оцінка

В результаті Представництво, як структура МЗС, наділена іміджем установи з незрозумілою метою, без жодного натяку на суспільну користь, в якій „відсиджуються” дипломати в перерві між довготерміновими закордонними відрядженнями.

Ініціатива

 

Необхідно скорегувати місію; Представництво має стати активним елементом реалізації зовнішньої політики держави в регіоні; дієвою і авторитетною структурою МЗС в регіоні.

 

Завдання

 1. Реалізація зовнішньополітичного курсу в регіоні:

а) сприяння у грамотній розбудові міжрегіональних і транскордонних зносин; взаємодія з єврорегіонами та іншими інструментами транскордонного співробітництва;

б) реальна координація зовнішньополітичних контактів регіональних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, територіальних підрозділів галузевих структур (судові, правоохоронні органи, МНС тощо);

в) постійний контроль за цією діяльністю;

 1. Робота з дипмісіями в регіоні:

а) забезпечення нормального функціонування, додержання привілеїв і імунітетів;

б) протокольні функції – забезпечення належного рівня контактів з органами влади регіону, організації спільних заходів тощо;

в) у взаємодії з відповідними службами моніторинг за їх діяльністю, визначення можливих загроз національним інтересам;

г) технічні функції (акредитація співробітників, транспортних засобів тощо);

 1. Виконання консульських функцій:

а) захист інтересів громадян України при їх контактах з закордонними дипустановами в регіоні;

б) функції по легалізації документів;

в) зберігання та контроль за використанням дипломатичних і службових паспортів посадовими особами регіону;

 1. База МЗС в регіоні:

а) налагодити високий рівень співпраці з органами влади регіону;

б) створити належний рівень матеріально-технічної бази, яка може забезпечити проведення протокольних і інших важливих заходів;

в) підвищення авторитету МЗС в регіоні.

 

Щодо реорганізації

Своєчасним є проведення реорганізації системи Представництв, з одночасною зміною їх функцій.

Пропозиція

Утворити регіональне представництво МЗС в Ужгороді, до якого віднести Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Чернівецьку області.

Доводи

 • Традиція і досвід (функціонує з 1992 року, є найстаршим)

 • Наближеність до кордонів ( Закарпатська область межує з 4 із 6 держав, з якими межує Західний регіон)

 • Наявність трьох ординарних дипломатичних місій із восьми, розташованих в регіоні (ГК Угорщини в Ужгороді (найбільше в Україні), ГК Словаччини в Ужгороді, Консульство Угорщини в Берегово)

 • Унікальне геополітичне розташування та історія краю; наявність потенціалу для створення форпосту української дипломатії на кордоні з ЄС.

 • Толерантність, багатонаціональність та поліконфесійність Ужгорода та Закарпаття

Кадрове забезпечення

Представник МЗС (пропонується підвищити статус до Посла з особливих доручень МЗС)

Радник Представництва МЗС

Перший секретар Представництва МЗС

Аташе (з виконанням обов’язків діловода)

Спеціаліст з фінансово-господарських питань

Водій + господарські питання (трудова угода)

 

Ален Панов,

Юрист, дипломат, кандидат історичних наук