Входження Закарпаття до складу Чехословаччини

Вступ

3 листопада 1918р.Австро-Угорщина,до складу якої на той час входило Закарпаття, капітульовала перед військами Антанти. Завершувалась Перша Світова Війна,завершувався етап перебування в складі Австро-Угорщині для народів багатьох сучасних Європейських держав.

У 1918р. Австро-Угорська імперія фактично розпалася.

Постало питання про подальшу долю народів,які на той період населяли її територію. Природно, що не оминуло це питання і Закарпаття. Більшість народів тогочасної імперії поставили питання про державність. Так,14 листопада 1918р. було проголошено утворення Чехословаччини,16 листопада - Угорщини,1 грудня - королівства Сербів,Хорватів,Словенців.

Основну роль у становленні “нових ” держав в Європі взяли на себе Сполучені Штати Америки. Велися активні переговори із представниками майбутніх держав. У 1918 р. в США створено Лігу поневолених народів. Вперше, як окрему одиницю(не у складі будь-якої іншої держави) до неї прийнято і Закарпаття. Отже, Закарпаття розглядалося як суб`єкт Міжнародного публічного права. Населення Закарпаття визнано як окремий народ,а переважна його частина як окрема нація - подкарпатські русини.

У склавшійся ситуації у Закарпаття були три об`єктивно можливі варіанти подальшого розвитку:

1. Бути включеним до складу будь-якої із п`яти сусідніх держав(Угорщини, Чехословаччини, Румунії, Польщі, України). Причому, відносно останнього варіанту виникало резонне запитання: а до якої саме України? Адже,як відомо на той момент існувало декілька державних утворень які в своїй назві відображали слово ”Україна”.

2. Бути поділеними між чотирма державами (Угорщиною, Чехословаччиною, Польщею, Румунією).

3.Утворення самостійної держави.

Останній шлях безперечно був самим “кваліфікованим ”. Але з точки зору тогочасних реалій це був шлях майже неможливий. Мала активність, щодо реалізації третього варіанту свідчить, все ж, не про несвідомість закарпатського народу, а про його мудрість.

Як відомо, народ Закарпаття, як проживаючий в Європі так і в Америці, через своїх представників висловив свою волю щодо подальшої долі краю. Закарпаття мало увійти на автономних засадах у склад новоствореної Чехословаччини.

У своєму виступі хотів би торкнутися розгляду питання входження Закарпаття до складу Чехословаччини з міжнародно-правової точки зору - а саме, хотів би зупинити свою увагу на вирішенні “питання Закарпаття” на Сен-Жерменській мирній конференції 1919 року, а також прослідкувати передумови прийняття такого рішення.

ПЕРЕДУМОВИ ВХОДЖЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ ДО СКЛАДУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ.

З 18 січня 1919р.-по 20 січня 1920р. у Франції,поблизу Парижа,проходила Сен-Жерменська мирна конференція,яка мала надзвичайне значення для вирішення подальшої долі Закарпаття.Основні документи,які були вироблені під час роботи конференції, підписали “союзні держави” ( США, Франція, Великобританія,І талія, Японія) та “об`єднані держави”(Бельгія, Китай, Куба, Греція, Нікарагуа, Панама, Польща, Португалія, Румунія, кор.Сербів, Хорватів, Словенців, Сіам, Чехословаччина). У 53 параграфі Сен-Жерменського Договору Чехословаччина визнавалась незалежною державою,до складу якої мала входити також автономна одиниця - територія подкарпатських русинів на південь від Карпат,тобто сучасне Закарпаття.

Такому остаточному рішенню, стосовно подальшої долі Закарпаття, передувала тривала,суперечлива,неоднозначна політична діяльність.

Після закінчення ПСВ і розпаду Австро-Угорщини почалися активні суспільно-політичні рухи за утворення нових держав і самовизначення цілої групи народів і національностей.

“Союзні” та “об’єднані" держави, з ініціативи насамперед США і її президента Вільсона намагалися встановити новий європейський порядок який би забезпечив стабільність Європи,а разом з нею і у світі.

Бурхливі події того часу не оминули і Закарпаття. Тут протягом недовгого проміжку часу - з кінця 1918р і в першій половині 1919р.- відбулося декілька важливих подій у суспільно-політичному житті краю. Так ,25 грудня 1918р. парламент Угорщини,до складу якої входило на той час Закарпаття,видав закон число 10 яким утворював на території сучасного Закарпаття автономну Руську Країну,з центром у місті Мукачево. В цей самий період спостерігаємо таке цікаве явище,як утворення Гуцульської республіки в с.Ясіня, а також процес формування п`яти Народних Рад.21 січня 1919 р. відбувся хустський з`їзд,який ухвалив з`єднати вісім угорських комітатів,які знаходились на території Східної Словаччини та Закарпаття з Соборною Україною,визначивши “окремішнє становище угорських русинів” у новій державі.

До Закарпаття підвищений інтерес сусідні держави Угорщина, Чехословаччина, Польща, Румунія, а також Україна(ЗУНР).

Не дивлячись на вигідне геополітичне становище нашого краю,воно практично не було суб`єктом серйозної міжнародної політики аж до кінця ПСВ. Вперше питання про долю Закарпаття було поставлено емігрантами - Американською Радою Русинів в м.Гомстеді 23 липня 1918р.,де було прийняте рішення -

1.Щоб русини дістали повну незалежність.

2.Якщо б це було неможливо,з`єднатися з своїми братами в Галичині і Буковині.

3.Коли б і це було неможливим,отримати автономію.

Визнавши такі пункти нереальними президент Вільсон порадив русинам вступити до “Середньоєвропейської демократичної ліги” та шукати зв`язки з братніми чеським і словацьким народами.1

12 листопада 1918р. на з`їзді Американської Національної Ради угорських русинів в Скрентоні було прийнято рішення про входження Закарпаття до складу Чехословаччини з автономними правами на федеральному принципі. При цьому була поставлена умова - до новоутвореного краю мають належати всі первісно угорсько-руські комітати - Сепеш,Шарош,Земплейн,Абауй-Торна,Унг,Берег,Угоча,

Мароморош. На підтвердження цього рішення серед емігрантів-русинів у США було проведено плебісцит 67% учасників якого висловилися за необхідність входження краю до Чехословаччини. Такий результат задовольняв як керівництво русинської діаспори в Америці,так і керівників новоутвореної Чехословаччини. Він також послужив важливим аргументом при прийнятті рішення на Сен-Жерменській мирній конференції.

Необхідно додати,що думка русинів-емігрантів мала велике значення при вирішенні “закарпатського питання”. Це було пов`язано з тим,що на той час у США проживало майже стільки русинів,скільки їх проживало в Закарпатті,при цьому переважна більшість з них не мала громадянства США. Тому цілком природнім є той факт,що їх думка враховувалась при вирішенні подальшої долі краю нарівні з закарпатцями,які проживали в самому Закарпатті.

Разом з тим,для вирішення питання про входження Закарпаття до Чехословаччини необхідно було здобути підтримку населення краю. Президент Чехословаччини Масарик прагнув якнайшвидше таку отримати підтримку. Це було викликано двома причинами. По-перше, Масарик прагнув випередити можливі претензії на територію краю з боку Угорщини,Польщі,Румунії,України. По-друге,відомо що у цей період чотири із п`ятьох Рад на Закарпатті висловили своє бажання про приєднання до України.2

Активна діяльність президента Чехословаччини дала бажані результати. Уже 7 січня 1919р. Прешовська рада уже висловилася за входження Закарпаття до Чехословаччини.

 

ВИРІШЕННЯ “ЗАКАРПАТСЬКОГО ПИТАННЯ” НА

СЕН-ЖЕРМЕНСЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

Для розгляду чехословацьких справ на Сен-Жерменській конференції було створено окрему комісію із представників США,Великобританії,Франції,Італії начолі з Жюлем Камбо.До складу чехословацької делегації входили прем`єр-міністр Крамарж,міністр іноземних справ Бенеш,керівники Американської Ради русинів Жаткович та Гардош, голова Прешовської ради Бескид.

Представляючи на засіданні Високої Ради 5 лютого 1919р. проблему Закарпаття Е.Бенеш відзначив,що русини маючи багато спільного з чехами і словаками не бажаючи залишатись у складі Угорщини,виявили бажання увійти на автономних засадах до складу Чехословаччини. Міністр закордонних справ Чехословаччини також підкреслив,що включення Закарпаття до складу Чехословаччини сприяло б формуванню “санітарного кордону” від більшовицької Росії,що намагалася приєднати Галичину і таким чином посунути свої кордони до Центральної Європи. Було підкреслено,що інтереси Чехословаччини, ”не пустити Росію за Карпати,щоб вона не стала середньоєвропейською державою” співпадають з інтересами великих європейських держав.3

Комісія,попередньо обговоривши питання,визначила наступне.Оскільки Закарпаття ніколи раніше не належало ні до Чехословаччини ні до України то підстав застосування історичного права немає. Тому,головним в цьому питанні є бажання народу цього краю.

Перед керівництвом Чехословаччини постала задача схилити на свій бік керівництва всіх Рад на Закарпатті,як єдиних на той час виразників волі народу.

До середини лютого 1919р. Народні Ради не були єдині стосовно питання подальної долі краю. Найавторитетніша Ужгородська та Прешовська ради висловились за об`єднання з Чехословаччиною.Хустська та Мароморшсігетька ради вважали за потрібне з`єднатись з Україною.

Проведення активної роботи з боку влади Чехословаччини,щодо досягнення єдності думок на Закарпатті призвело до того,що 8-9 травня 1919р.в м. Ужгороді відбулося об`єднання Ужгородської,Хустської,Прешовської ради в єдиний орган - Центральну Раду,яка і прийняла рішення про входження Закарпаття до складу Чехословаччини.

Таке рішення було представлено на мирній конференції делегацією Чехословаччини як волевиявлення народу Закарпаття,а отже і виконувало умову поставлену комісією. Маючи також в активі результати плебісциту в США,Чехословаччина заявила про повне волевиялення - як закрпатців, що проживають на континенті,так і за океаном.

Питання Закарпаття крім Чехословаччини цікавило також і інші сусудні держави,насамперед Угорську республіку. ЇЇ інтереси певною мірою також захищала спостережна комісія за країнами Південно-Східної Європи. Як основні доводи необхідності залишення Закарпаття у складі Угорщини приводились історичне право та економічні фактори. Зокрема,Угорщина і Закарпаття мають тісні господарські зв`язки, добре розвинуті шляхи сполучення,наявність Закарпаття суттєво покращує екологічне ,географічне,ресурснуе положення Угорщини і могло би певним чином компенсувати витрачення Словаччини. Насамкінець було додано,що Закарпаття ціле тисячоліття належало угорській короні.

Тим не менше,питання щодо залишення Закарпаття у складі Угорщини було відхилено. Цьому сприяло два фактори.

По-перше,Угорщина разом із Австрією була переможеною державою у ПСВ. По-друге,народ Закарпаття висловив своє бажання увійти до складу Чехословаччини.

На Сен-Жерменській конференції була спроба розглянути “закарпатське питання” і в контексті України. На користь приєднання Закарпаття до України українською делегацією приводились такі доводи.

1) На території Закарпаття проживає переважно русинсько-українське населення.

2) У минулому частина Закарпаття нетривалий період часу належала до Галицько-Волинського князівства.

3) Більшість Народних Рад і Хустський з`їзд висловилися за з`єднання з Україною.

4) Деякі політичні діячі Закарпаття просили домагатися приєднання Закарпаття до України.

Ці висунені українською делегацією пункти все ж не мали достатнього підґрунтя під собою. Так,на території Закарпаття дійсно більшість проживаючого населення були русинами,і вони дійсно мали багато спільного з українцями. Але місцеве русинське населення мало також немало спільного зі словаками і чехами,в тому числі майже тисячолітнє перебування разом зі словаками у складі Угорщини,та декілька вікове перебування разом з чехами ,словаками,угорцями у складі Австрійської монархії Габсбургів. Щодо волевиявлення народу то непотрібно забувати,що 8-9 травня 1919р. Центральна Рада в Ужгороді,як єдиний на той час представницький орган на Закарпатті,а також результати плебісциту серед американських русинів однозначно висловилися за входження до складу Чехословаччини.

Довідавшись,що більшість комісій конференції у Сен-Жермені схиляються на бік Чехословаччини українська делегація заявила декілька нот протесту.

Керівництво конференції у відповідь на ноти української делегації дало вказало на те,що українська делегація не є офіційним представником карпаторуського народу. Таким представником є карпаторуська делегація на чолі з Жатковичем. Ноти протесту навіть не були внесені у протоколи Сен-Жерменської конференції.

Для остаточного вирішення “закарпатського питання” комісія доручила Бенешу розробити проект автономії Закарпаття і подати його члену комісії Нікольсону для підготовки рапорту.

У рапорті відзначалося,що Чехословаччина побудована на принципах федералізму надасть найширшу автономію Подкарпатській Русі. Було зазначено,що на думку Бенеша русини на той час були на такому рівні самосвідомості та суспільного розвитку,що вини не готові до самостійного управління краєм. На пропозицію члена комісії Лансінга,в рішення було записано,що службовцями в краї мають призначатися переважно русини.

6 липня 1919р. рішення про відношення Антанти до Чехословаччини та місця Закарпаття в її складі було ухвалено Радою глав великих держав. Питання належності Закарпаття до Чехословаччини та його автономний було закріплено в рішенні Сен-Жерменської конференції 10 вересня 1919р.

Остаточно доля Закарпаття була вирішена Тріанонським мирним договором 4 червня 1920р.,за яким Угорщина визнавала незалежність Чехословаччини та входження до неї Словаччини та Закарпаття.

Ален Панов

 

ЛІТЕРАТУРА

1. М.Болдижар. Закарпаття між двома світовими війнами.Ужгород, 93.

2. М.Болдижар. Краю мій рідний.Ужгород,98.

3. Балагурі Е.,Зілгалов В.,Мазурок О. і ін. Історія Ужгорода.Ужгород,93.

4. П.Сова. Прошлое Ужгорода.

5. Ю.Мудра. Наш край-наша історія. Ужгород,94.

1. М.Болдижар.Краю мій рідний.Ужгород,98.-С.-20

2 Див. М.Болдижар.Краю мій рідний.Ужгород,98.-С.-20-21.

3 Див. М.Болдижар. Краю мій рідний.Ужгород 98.-С.-21.