Статут «Ордену Марії Терезії»

§1. Орден Марії Терезії ( далі – Орден) засновується для нагородження громадян України, іноземців та осіб без громадянства ( далі – особи) за особливі заслуги у розвитку міста Ужгород та/або Закарпатської області.

§2. Орден має один ступінь.

§3. Орден являє собою круглий щит з гербом, діаметром 70 мм, виготовлений із бронзи. Орден   носять на шийній стрічці темно-синього кольору.

§4. До нагородження Орденом представляються особи, які внесли значний особистий внесок у розвиток однієї з таких пріоритетних сфер:
- економіка і бізнес
- освіта і культура
- імідж міста Ужгород/Закарпатської області
- розвиток громадянського суспільства

§5. Присудження Ордену відбувається один раз на календарний рік одній особі.

§6. Представлення на присудження мають право подавати органи влади, підприємства, громадські організації та окремі громадяни до 15 квітня поточного року.   Клопотання у письмовій формі направляється за адресою: місто Ужгород, вулиця Капітульна, 22, Секретаріат Ордену Марії Терезії. Представлення повинно містити життєвий опис номінанта та чіткий опис досягнення у одній із пріоритетних сфер.

§7. Рішення про присудження приймається Капітулом   Ордену і підлягає затвердженню Сенатом. Процедура присудження, хід обговорення та розподіл поданих голосів не підлягають розголошенню.

§8. Вручення Ордену відбувається у Сквері Марії Терезії в місті Ужгород у урочистій обстановці.  

§9. Нагороджена особа отримує статус кавалера   Ордену Марії Терезії, на підтвердження якого їй надається диплом.

§10. Управління Орденом Марії Терезії здійснюється Сенатом (Радою Фундаторів) та Капітулом (Загальними Зборами).

§11. Сенат   є найвищим органом Ордену, до компетенції якого належить затвердження рішень Капітулу   та керівництво поточною діяльністю організації. Кількісний склад становить мінімум – три, максимум - п’ять сенаторів. У випадку, коли кількість сенаторів   дорівнюватиме трьом особам, здійснюється обрання Сенатом двох додаткових сенаторів. До складу Сенату належать всі фундатори Ордену. Очолює Сенат Фундатор-Розпорядник, який є вищою посадовою особою Ордену і обирається Сенатом   зі свого складу на необмежений термін. Припинення повноважень Фундатора-Розпорядника відбувається за власною ініціативою або за рішенням Сенату .  

§12. Капітул є загальним зібранням засновників та дійсних кавалерів Ордену, до компетенції якого належить обрання нових кавалерів Ордену, прийняття рішення про позбавлення статусу кавалера, ухвалення змін до Статуту Ордену. Всі рішення Капітулу   потребують затвердження Сенату.